Teixits Vicens: artesania textil, art i decoració a Mallorca

Català | Español | English | Deutsch

Des de 1854, artesania textil, art i decoració
Fabricació pròpia de teixits artesans, llengües mallorquines, tapisseries, roba de taula, cortinatges, antiguitats...

Rotonda de Can Berenguer s/n. Pollença, Mallorca (Illes Balears)
Telèfon: (+34) 971 530 450

Avís legal i política de privacitat

Condicions generals d’ús del web / informació legal

1. Identificació

Aquest web és propietat de GALERIES VICENS SAU (“Teixits Vicens”), amb CIF A-07.210.263, inscrita al Registre mercantil de Palma de Mallorca, foli 93, tom 620, llibre 536, secció 3a, full 13744, inscripció primera amb adreça a la Rotonda de Can Berenguer, Pollença, Mallorca (07460 Illes Balears), telèfon (+34) 971 530 450, fax (+34) 971 53 44 42 i adreça de correu electrònic teixitsvicens@teixitsvicens.com.

2. Objecte de les condicions

L’objecte de les presents condicions d’ús (“condicions”) és regular la relació entre l’usuari del web (“usuari/s”) i Teixits Vicens, i atorgar-li les màximes garanties de transparència i seguretat possibles en funció de la normativa aplicable. En concret, les presents condicions regulen l’accés, navegació i utilització del web, sense perjudici que Teixits Vicens es reservi el dret de modificar-les. L’accés i utilització del web implica l’acceptació de les seves condicions i de qualsevol modificació que es produeixi sobre aquestes, així com l’acceptació de la seva política de privacitat i de galetes.

Aquestes condicions estan redactades en castellà en la seva versió original, de manera que si l’usuari accedeix a una traducció a un altre idioma la interpretació de la qual sigui discrepant, predominarà la versió castellana.

La vigència temporal d’aquestes condicions coincideix amb el temps de la seva comunicació, fins que siguin modificades totalment o parcial, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions modificades.

3. Ús del web

L’ús del web tendrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l’usuari l’accés a la corresponent xarxa de telecomunicacions.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del web es fa sempre sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Teixits Vicens o que impedeixi, de qualsevol forma, el seu ús normal. En concret, l’usuari no podrà accedir o utilitzar el web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, ni utilitzar-lo de manera que pugui provocar danys, interrupcions o limitacions en el seu funcionament o en els mitjans d’un tercer; tampoc no podrà fer servir el web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus o altres programes o arxius perjudicials; no podrà accedir sense autorització a qualsevol secció del web, a d’altres sistemes o xarxes connectats, als serveis o a contrasenyes o dades de tercers o a qualsevol altre mitjà il·legítimament; no podrà trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del web, entre d’altres.

4. Procés de contractació de béns i serveis. Contractació per via electrònica

L’usuari podrà accedir i contractar els productes i serveis de Teixits Vicens mitjançant l’acceptació en el web de les corresponents condicions generals i de la seva política de privacitat.

Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, Teixits Vicens posa a disposició de l’usuari les condicions generals a què, si s’escau, s’hagi de subjectar el contracte, de manera que aquestes puguin ser emmagatzemades i reproduïdes. Les condicions generals estaran disponibles en castellà, català, anglès i alemany.

En concret, la seva acceptació i conseqüent formalització es produirà de forma telemàtica al web, i Teixits Vicens conservarà un report digital de la seva acceptació a  disposició de l’usuari en qualsevol moment. L’usuari sempre rebrà, després de l’acceptació, un correu electrònic per acusar la recepció de l’alta.

En cas que l’usuari detecti que s’ha produït un error en introduir les seves dades durant el seu registre, podrà modificar-les a la pròpia plataforma o es podrà dirigir al servei d’atenció al client teixitsvicens@teixitsvicens.com, així com exercir el dret de rectificació contemplat a la nostra política de privacitat en cas que es tracti de dades de caràcter personal.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes condicions no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web ni sobre cap dels seus elements, i queden expressament prohibides a l’usuari la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, transformació o la utilització de qualsevol manera, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests. En concret, tots els continguts del web i de la plataforma de Teixits Vicens, incloses marques, gràfics, logotips, dissenys, imatges, informació, documents, textos, programari i codi, així com la seva selecció, recopilació, ordenació i muntatge són titularitat exclusiva de Teixits Vicens i estan protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat industrial, intel·lectual i competència deslleial.

L’usuari podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. A més, s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al web.

L’usuari que es proposi establir un hiperenllaç o dispositiu qualsevol d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) (“enllaç”) des del seu lloc web al web de Teixits Vicens ha d’obtenir d’aquests l’autorització corresponent.

L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap tipus de relació entre Teixits Vicens i el propietari del web en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Teixits Vicens dels seus continguts o serveis.

En tot cas, Teixits Vicens es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç al web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o en funció dels continguts del web en el qual s’inclou l’enllaç.

El web pot incloure a disposició de l’usuari, únicament per proporcionar informació, continguts i serveis disponibles a internet, enllaços que permetin a l’usuari l’accés a webs o llocs titularitat de tercers o gestionats per tercers. Teixits Vicens no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova o controla de cap manera els seus continguts, assumint l’usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.

6. Responsabilitat

Teixits Vicens no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del web; de l’absència d’errors; de l’absència de virus i/o altres components nocius; la invulnerabilitat i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin; la falta d’utilitat o rendiment dels continguts; i els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions establertes al web.

Teixits Vicens adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que Teixits Vicens no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari.

Teixits Vicens es reserva el dret de suspendre, modificar, limitar o interrompre, ja sigui de manera temporal o permanent, l’accés, navegació i/o ús de serveis del web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir indemnització per aquesta causa.

7. Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del web seran tractades de conformitat amb el que disposa la nostra Política de privacitat que tots els usuaris coneixen i accepten quan visiten el nostre lloc web.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Si algun punt d’aquestes condicions és considerat nul o inaplicable per l’Administració Pública o l’Administració de Justícia, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de continguts que preveu aquest document. En cas que Teixits Vicens no exerciti qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions, això no constituirà una renúncia a aquest, llevat que ho reconegui expressament i per escrit.

Aquestes condicions es regeixen per la llei comuna espanyola i, llevat que s’estableixi una altra cosa a la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), les parts sotmetran qualsevol conflicte als jutges i tribunals de Palma capital.

En el cas que l’usuari tengui alguna pregunta a fer sobre els continguts reflectits en aquestes condicions, o desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, es pot dirigir al telèfon (+34) 971 530 450, fax (+34) 971 53 44 42 i adreça de correu electrònic teixitsvicens@teixitsvicens.com.

Política de privacitat

A Teixits Vicens valoram la vostra confiança i privacitat, per aquest motiu, a continuació us explicam, de forma senzilla i transparent, com utilitzam exactament les vostres dades.

Us animam a llegir amb deteniment aquesta política de privacitat i, a més, si us sorgeix algun dubte o voleu més informació sobre aquesta qüestió, us podeu adreçar a comptabilitat@teixitvicens.com i, com sempre, tractarem d’ajudar-vos de la millor manera possible.

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament és qui decideix la finalitat per a la qual s’utilitzen les vostres dades que, en aquest cas, és Galeries VICENS, SAU, amb CIF A07210263 i domicili a la Rotonda de Can Berenguer 07460, Pollença, Mallorca (en endavant, Teixits Vicens).

Quines dades vostres recollim i amb quina finalitat?

• En cas que compreu algun dels nostres productes, us demanarem les dades necessàries per gestionar la vostra comanda: nom i llinatges, adreça de lliurament, telèfon, adreça electrònica, dades necessàries per gestionar el pagament dels productes adquirits i, si escau, les dades necessàries per a l’emissió de factures. Concretament, utilitzarem les vostres dades per:

 • Formalitzar la comanda, gestionar adequadament la vostra compra i fer-vos-la arribar.
 • Informar-vos, si escau, de l’estat de la comanda i de qualsevol altra qüestió que sigui necessària per assegurar-ne el lliurament efectiu.
 • Gestionar els pagaments.
 • Enviar-vos la factura de compra.
 • Mantenir el vostre historial de compres per oferir-vos una millor assistència.
 • Enviar-vos comunicacions informatives i, si escau, comunicacions comercials sobre productes o serveis de Teixits Vicens que puguin ser del vostre interès.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les vostres dades és la relació contractual entre les parts i, en alguns casos concrets, el vostre consentiment.

 • En el cas que utilitzeu qualsevol de les vies que us oferim per contactar amb nosaltres, utilitzarem les vostres dades de contacte per atendre i resoldre la vostra consulta d’acord amb la seva naturalesa, fet que inclou contactar amb vós (per la mateixa via) en el cas que sigui necessari.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, que ens prestau de forma expressa en enviar la vostra sol·licitud de contacte, i el nostre interès legítim en resoldre la qüestió que ens plantegeu.

 • En el cas que us interessi treballar amb nosaltres i ens faceu arribar la vostra candidatura, utilitzarem les dades per gestionar-la, avaluar el vostre perfil i, si escau, conservar el vostre currículum a la nostra base de dades de candidats potencials.

La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, que ens prestau de forma expressa en enviar la vostra candidatura.

 • Quan navegau pel nostre lloc web, podem efectuar mesuraments i, si escau, analitzar els vostres hàbits de navegació de forma anònima. La base legal que ens permet dur a terme aquest tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, que prestau quan acceptau la instal·lació de les nostres galetes i que podeu revocar o configurar en qualsevol moment. Podeu trobar més informació sobre l’ús de les galetes a la nostra Política de galetes.

Quant de temps conservam les vostres dades?

El temps estrictament necessari per complir la finalitat a la qual serveixen en cada cas, després d’això, romandran bloquejades només als efectes d’atendre qualsevol responsabilitat o obligacions que es deriven del seu tractament.

A qui comunicam les vostres dades?

Qualsevol comunicació de dades que facem serà sempre respectant els vostres drets i en compliment de la normativa de protecció de dades. En aquest sentit, només comunicarem les vostres dades:

 • Als proveïdors de serveis que ens ajuden a dur a terme la nostra activitat, per exemple, plataformes de pagament en línia, eines informàtiques, serveis de suport tècnic, serveis de missatgeria, etc. Alguns d’aquests proveïdors poden transferir dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant això, aquestes comunicacions es duen a terme amb les garanties necessàries i compten amb el nivell de protecció de dades requerit per la normativa.
 • En els casos en què sigui necessari per complir les nostres obligacions legals, les dades es podran comunicar a les autoritats públiques i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • A les empreses que formen part del nostre grup de societats, per assegurar l’adequat funcionament de tots els nostres processos.

Quins són els vostres drets quan ens facilitau les vostres dades personals?

Com a titular de la vostra informació personal, teniu dret a:

 • Accedir a les dades que tractam sobre vós i a informació detallada sobre el tractament que duim a terme.
 • Podeu demanar que es rectifiqui la vostra informació si considerau que és inexacta.
 • En alguns casos podeu sol·licitar que les vostres dades siguin suprimides, us podeu oposar al fet que les usem i podeu limitar el tractament que en feim.
 • Teniu dret a la portabilitat de les vostres dades, és a dir, a rebre les vostres dades o que les lliurem a un tercer en un format que permeti que aquest les tracti.
 • Per descomptat, si considerau que no hem atès correctament els vostres drets o voleu més informació al respecte, us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

Si teniu qualsevol dubte respecte de l’exercici dels vostres drets, abans d’adreçar-vos a l’autoritat de control, us recordam que, si voleu, ens el podeu consultar directament a comptabilitat@teixitsvicens.com i tractarem d’ajudar-vos de la millor manera possible.